Archief per Maand: november 2005

Nov 28

Site Capucienenklooster

Via de regionale pers – hoe anders – kregen bevolking én gemeenteraad voor de eerste maal kennis van het zoveelste verdoken agendapunt van het CBS en dus van dit stadsbestuur. Ik kan mij als gemeenteraadslid immers niet herinneren in rubriek vermeld dossier qua beslissingen te hebben tegengekomen in de notulen van het CBS, laat staan …

Lees verder »

Share

Nov 28

Parkeerproblematiek Capucienenlaan – Leo de Béthunelaan

vooreerst verwijs ik beleefd, dringend en formeel naar mijn vorige open brief/vraagstelling terzake dd. 16/03 ll., waarop ik spijtig genoeg tot op heden gewoontegetrouw nog geen antwoord en/of reactie mocht ontvangen. Ik heb nochtans begrip voor het feit dat u in onderhavig dossier waarschijnlijk het advies van de bevoegde administratie van de Vlaamse Gemeenschap hebt …

Lees verder »

Share

Nov 22

Site Schotte

Zoals u zich zeker nog zult herinneren, was ik destijds de eerste die vanuit de gemeenteraad het dossier Schotte als te saneren brownfield, dienstig voor stedelijke dienstverlening, aan de agenda en aan de orde plaatste. Naderhand heb ik dit ook gedaan vanuit het Vlaams Parlement. Op een bepaald ogenblik was er zelfs op alle bestuursniveaus …

Lees verder »

Share

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..