Archief per Maand: januari 2010

Jan 21

Aktueel dd. 27/01/10

pdf

VERKEERSCHAOS AALST-CENTRUM WORDT COMPLEET MET DE KOMST VAN DE FOORNIJVERAARS WORDT HET CENTRUM VAN DE STAD AALST IN FEITE OPNIEUW TIJDELIJK ONBEREIKBAAR werken aan Vredeplein en Nieuwstraat / geen “Wallenring” meer  / geen “modderparking” Hopmarkt / geen “asfaltparking” Keizershallen / geen parking Esplanade / enz … En maar parkeerbonnen schrijven aan het nieuwe tarief van …

Lees verder »

Share

Jan 15

VOORRAAD STROOIZOUT

 Zoals u weet en zoals ik u reeds herhaalde malen liet weten, maak ik als geëngageerd burger en politicus ostentatief geen gebruik van het nochtans democratisch bedoelde inspraakmiddel van het verzoekschrift, zoals in het Gemeentedecreet ingelast onder de artikelen 201 t/m 203.  Veel verschil maakt het ten aanzien van het Aalsterse stadsbestuur niet uit, aangezien …

Lees verder »

Share

Jan 15

Mobiliteit wallenring stadscentrum

Begrijpe wie kan, maar het stadsbestuur heeft niet alleen de gave om wat misloopt mis te laten lopen, maar ook wat goed loopt ook nog eens mis te laten lopen. Het meest actuele schoolvoorbeeld is de totaal gestoorde mobiliteit op de Wallenring na de reeds herinrichting van het Vredeplein. De dienst Mobiliteit van de stad …

Lees verder »

Share

Jan 15

Dossier Tragelsite

Voor zoveel als nodig verwijs ik vooreerst volledigheidshalve naar mijn vroegere mondelinge en schriftelijke tussenkomsten ten aanzien van het stadsbestuur in verband met de dossiers Tragelsite, inplanting evenementenhal, sportcomplex aldaar, enz… Dit dossier heeft blijkbaar een ganse lijdensweg afgelegd die op heden nog steeds verder duurt. Of de finale keuze van de stad Aalst om …

Lees verder »

Share

Jan 15

Dossier Hopmarkt Aalst

 Het hoeft uiteraard geen betoog dat ik ten aanzien van dit voor de stad als zodanig en voor het stads-centrum in het bijzonder uitermate schrijnend dossier vooreerst verwijs naar mijn ontelbare schriftelijke en mondelinge – formele en informele – tussenkomsten, waaraan gewoontegetrouw slechts ondermaats gevolg werd gegeven.  De Hopmarkt was, is en blijft zeer terecht …

Lees verder »

Share

Oudere berichten «

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..