Archief per Maand: januari 2011

Jan 25

TRAGEL

Vooreerst verwijs ik uiteraard volledigheidshalve en beleefd naar mijn vorige tussenkomsten inzake problematiek omtrent het dossier Tragel in de meest brede zin van het woord. Reeds meer dan 10 jaar laat het Aalsters stadsbestuur de bevolking in het algemeen en rechtstreeks betrokkenen in het bijzonder achter de tragelwortel lopen.  Ondanks alles kon de stad Aalst …

Lees verder »

Share

Jan 25

PARKINGDOSSIER HOPMARKT

Vooreerst verwijs ik uiteraard gewoontegetrouw, beleefd en formeel naar mijn vorige schriftelijke en andere pertinente tussenkomsten ten aanzien van het dossier Hopmarkt en Keizerspoort in het algemeen en van het parkingdossier in het bijzonder. In casu verwijs ik dan ook vooral naar mijn recente open mailbrief dd. 25/11 ll., waarop ik tot op heden eveneens …

Lees verder »

Share

Jan 25

Kunstwerk Roland Monteyne

open brief/vraagstelling dd. 17/08/09 liet geworden en waarop ik  gewoontegetrouw van uwentwege geen dienstig antwoord mocht ontvangen : “Kunstwerk Roland Monteyne   Reeds sinds juni ll. doe ik onderzoek en stel ik her en der vragen omtrent het kunstwerk van Roland Monteyne dat door de stad Aalst op een speciaal hiervoor ontworpen perk (bestrating, straatmeubilair …

Lees verder »

Share

Jan 25

THEMAPARK CARNAVAL

Dat carnaval anno 2010 door de Unesco tot het werelderfgoed wordt gerekend, is uiteraard van verregaand belang voor stad en regio en is een bekroning van deze eeuwenoude uiting van typisch Aalsters volksvermaak. Dus, wat dat aspect betreft, geen enkel probleem; integendeel, Carnaval  Aalst verdient dat. Spijtig genoeg is dit bij sommige ingezetenen en dan …

Lees verder »

Share

Jan 25

VACATURE STADSECRETARIS

Ik meen er geredelijk te mogen van uitgaan dat de geachte leden van het CBS en van de meerderheid minstens weet hebben van het feit dat heel wat Aalstenaars zich hebben afgevraagd hoe dergelijke toestanden in het kader van het inrichten van examens voor het hoogste stadsambt mogelijk zijn. Met mijn open brief/vraagstelling dd. 08/10 …

Lees verder »

Share

Oudere berichten «

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..