Archief per Maand: maart 2011

Mrt 31

Kunstwerk Roland Monteyne

Uiteraard verwijs ik vooreerst dringend en formeel naar mijn oorspronkelijke open brief met probleemstelling ter zake dd. 17/08/09, waarop ik destijds van uwentwege geen antwoord en/of reactie mocht ontvangen. Verder verwijs ik ook naar mijn latere open rappel dd. 23/11/10, waarop ik alsdan van het stadsbestuur voor de eerste maal een gedeeltelijk dienstig antwoord dd. …

Lees verder »

Share

Mrt 31

Geplande veiligheidscamera’s

Uiteraard verwijs ik vooreerst naar mijn vroegere tussenkomsten en uw dito antwoorden in het kader van de plaatsing van veiligheidscamera’s op de openbare weg en/of aan openbare gebouwen. Steeds heb ik hierbij een lans gebroken in verband met de eerbiediging van de privacy van de bewoners (in hun panden en op de openbare weg) en …

Lees verder »

Share

Mrt 30

STADSBESTUUR ONDERZOEKT AANKOOP VAN HET PUPILLENCOMPLEX!”

En ook in het dossier van het nieuwe stadhuis, waar de huidige bestuursmeerderheid al jaren naar op zoek is, blijft de vaudeville maar voortduren. Dit is letterlijk en figuurlijk te gek om los te lopen. In de loop van 2005 werd dit complex door de Regie der Gebouwen van de Federale Overheid op de lijst …

Lees verder »

Share

Mrt 30

TE GEK OM LOS TE LOPEN : “STADSBESTUUR ONDERZOEKT AANKOOP VAN HET PUPILLENCOMPLEX!”

En ook in het dossier van het nieuwe stadhuis, waar de huidige bestuursmeerderheid al jaren naar op zoek is, blijft de vaudeville maar voortduren. Dit is letterlijk en figuurlijk te gek om los te lopen. In de loop van 2005 werd dit complex door de Regie der Gebouwen van de Federale Overheid op de lijst …

Lees verder »

Share

Mrt 30

“WAAROM PAVILJOENEN OP DE NIEUWE HOPMARKT?” BLIJFT EEN OPEN VRAAG!

Na jarenlange ellende voor bewoners en bezoekers van het stadscentrum is de kogel dan toch blijkbaar door de kerk. De voorbereidende werkzaamheden van de nutmaatschappijen aan Hop- en Botermarkt zijn gestart, zijnde de voorbode voor de uiteindelijke aanleg van de reeds sinds 10 jaar aangekondigde ondergrondse parking en de heraanleg van het plein zelf.  Het …

Lees verder »

Share

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..