Archief per Maand: mei 2011

Mei 24

WANNEER ACTIVEERT HET STADSBESTUUR HET DOSSIER VAN HET MULTIFUNCTIONEEL SPORTCENTRUM?

De stad Aalst heeft in de loop van 2008-2009 bij de Vlaamse regering – departement CJSM (waarbij de S staat voor Sport) drie aanvraagdossiers ingediend, namelijk twee voor de aanleg van een kunstgrasveld (Beukenhof en Osbroek) en één voor de bouw van een multifunctioneel sportcentrum. De drie subsidieaanvragen werden door de Vlaamse regering én goedgekeurd …

Lees verder »

Share

Mei 23

Aktueel april

ondergrondse parking hopmarkt : ja en hoe vlugger hoe liever heraanleg plein hopmarkt en botermarkt : ja en hoe vlugger hoe liever  hoogbouw in het midden van het nieuw aan te leggen plein (en dan nog op openbaar domein) : neen  Zo niet worden de volksraadplegingen van 2005 en 2006 straal genegeerd  en in dat …

Lees verder »

Share

Mei 20

Werken aan sportinfrastructuur lastens de stad Aalst

De aanwending van gemeenschapsgelden voor private  sportverenigingen is een oud zeer dat reeds heel wat problemen veroorzaakt heeft en waarvoor, ondanks alles, nog steeds geen passende oplossing kon worden gevonden.  Het is begrijpelijk dat een lokaal bestuur wil inspelen op de goede sportieve resultaten van zich op haar grondgebied bevindende sportverenigingen; zeker als het om …

Lees verder »

Share

Mei 17

Siesegemkouter

 Vooreerst wil ik voor alle duidelijkheid stellen dat ik het dossier als zodanig nog niet in extenso heb kunnen doorgronde, maar in onderhavige open brief gaat het vooral om de problematiek in verband met het principe dat dit voor de stad Aalst uitermate belangrijke bedrijf geen uitbreiding op het geplande industrieterrein Siesegem zou kunnen krijgen. …

Lees verder »

Share

Mei 01

Aktueel mei

Waar Aalst nood aan heeft, weten omzeggens alle Aalstenaars reeds jaar en dag.  Het stadsbestuur meende echter inzake citymarketing het bureau BRO een dure studie te moeten laten uitvoeren om dus finaal te weten wat iedereen reeds lang weet :  “Aalst heeft een zwak profiel en een gebrek aan uitstraling.”  Zwaktes zijn een oubollig imago, …

Lees verder »

Share

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..