Archief per Maand: maart 2013

Mrt 19

Verliest de stad Aalst nodeloos om en bij de tien miljoen euro in geval van aankoop van het pupillencomplex?

Op 18/11/05 werd het gebouwencomplex Pupillen door de Regie der Gebouwen openbaar aan een projectmakelaar verkocht tegen de prijs van € 7.810.000. Met mijn voorafgaande brieven heb ik in 2005 de stad Aalst er formeel voor gewaarschuwd dat, indien het stadsbestuur dit belangrijke complex palende aan het huidige stadhuis wou aankopen, het dit zeker tijdens …

Lees verder »

Share

Mrt 19

Open Mailbrief BBC

T.a.v. : CBS   Geachte leden van het CBS,   In de loop van 2010 besliste eerst de Raad van Bestuur van de VVSG en naderhand ook de Vlaamse regering tot de inrichting van een” Beleids- en Beheerscyclus gemeenten en OCMW’s”. Tegen 0101/14 dienen alle lokale besturen (provincies, steden en gemeenten, OCMW’s, maar ook autonome …

Lees verder »

Share

Mrt 19

Open mailbrief automatisatie bevolking

T.a.v. CBS   Geachte leden van het CBS,   Toch ook nog onderhavig onderwerp namelijk een bepaalde Franstalige tekst op de apparatuur van de dienst Bevolking. Ik heb het zelf nog niet gezien, geef ik eerlijk en grif toe.   Maar uit diverse bronnen mocht ik vernemen dat bezoekers bij het nemen van een ticket …

Lees verder »

Share

Mrt 19

Open Mailbrief kabinetten

T.a.v. : CBS   Geachte leden van het CBS,   Het gonst her en der van de geruchten omtrent de afslankingsplannen inzake personeel, dewelke o.m. ook de lokale besturen dringend dienen op te stellen en uit te voeren.   Een aantal steden, zoals Mechelen, Turnhout enz.. hebben hierbij blijkbaar een voortrekkersrol, omdat zij gewoon via …

Lees verder »

Share

Afbeelding

Carnavalprijs PITOU

Share

Oudere berichten «

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..