Archief per Maand: maart 2014

Mrt 27

Gebruik Florahallen

Geacht college,   De Florahallen werden destijds met heel wat gemeenschapsgelden gebouwd op de site langsheen de Albrechtlaan in Mijlbeek. Spijtig genoeg ging het de “Crié” finaal niet voor de wind en volgde een faillissement, waarvan de vereffening nog lopende is. Een belangrijk onderdeel hiervan is het onroerend patrimonium en dit omvat niet alleen de …

Lees verder »

Share

Mrt 27

Nieuwe hoofdbibliotheek en repercussies ervan

Geacht college,   Naar aanleiding van de beslissing van de gemeenteraad dd. 25/03 ll. betreffende het overbrengen van de Aalsterse Hoofdbibliotheek naar de Pupillensite, meer bepaald in het vroegere gebouw van de gerechtelijk politie op de hoek Graanmarkt/Esplanadestraat, blijven er evenwel nog meer vragen over dan (nooit gegeven) antwoorden. Voor een goed begrip verwijs ik …

Lees verder »

Share

Mrt 26

Dossier Hopzaal

Geacht college,   Uiteraard verwijs ik vooreerst formeel naar mijn open mailbrief met in fine 7 pertinente vragen aan het CBS dd. 24/10/13 met titel “Aankoop Hopzaal voor inrichting fuifzaal”. Gewoontegetrouw mocht ik ter zake evenwel geen dienstig antwoord ontvangen en dit evenmin op mijn navolgende rappels dd. 15/11/13, 02/12/13 en 13/12/13. Van een glazen …

Lees verder »

Share

Mrt 18

RE: problematiek benaming straten en pleinen – open mailbrief

Geachte schepen,   Vooreerst dank voor uw “snel” antwoord ter zake, zijnde de uitzondering die de regel (niet, laat of uiterst summier antwoorden vanwege het CBS) bevestigt.   Het is wel eigenaardig dat geen enkele stadsdienst weet heeft van dit toch vrij officieel straatnaambord. Dank voor het verwijderen ervan en nog meer dank voor de …

Lees verder »

Share

Mrt 17

Nieuw of vernieuwd stadion Eendracht Aalst

Geacht college,   Blijkbaar zitten we momenteel in de zoveelste fase van de voetbalsoap die reeds begon in de tweede helft van de jaren 60. Ook toen was er reeds sprake van een zogenaamd nieuw al of niet multifunctioneel (voetbal)stadion. Heel wat locaties passeerden de revue; zo o.m. aansluitend bij de Osbroek, langs Siesegem, enz… …

Lees verder »

Share

Oudere berichten «

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..