Archief per Maand: februari 2015

Feb 04

Herbestemming Sint-Jozefkerk / open mailbrief

Geacht college,   Vooreerst dank voor dit antwoord, al is het zeer laattijdig en al te bondig. Het verbaast me dat het stadbestuur blijkbaar uitsluitend de piste van de zoveelste restauratie wenst te bewandelen. Waarom werd/wordt tegelijkertijd geen dossier i.v.m. eventuele afbraak en herbestemming van de gronden aangelegd? Hiervoor waren/ zijn nochtans tal van redenen …

Lees verder »

Share

Feb 03

Radic”Aalst”

t.a.v. CBS   Geacht college,   Waarom moet onze stad Aalst zich in de media altijd op zijn smalst tonen? “Chapeau” voor het VTI, de betrokken Aalsterse school, om open en eerlijk de hand in eigen boezem te steken en aan leerlingen en ouders verontschuldigingen aan te bieden. Facebook is nog steeds geen verplichte leerstof …

Lees verder »

Share

Feb 03

Sportcomplex Schotte – open mailbrief

Mijnheer Bogaert, Het dossier MFS Schotte heeft vertraging opgelopen om 2 redenen: –          Ondanks het opvragen van preadviezen bij alle mogelijk instanties adviseerde de brandweer negatief inzake compartimentering van het grootste sportgedeelte met betrekking tot de stedenbouwkundige vergunning. Dit negatief advies betekende dat de stad Aalst een afwijking bij de bevoegde minister van binnenlandse zaken …

Lees verder »

Share

Feb 03

Gebruik Florahallen

Geacht college,   Vooreerst dank voor uw laattijdig antwoord dat in feite louter selectief is en niet antwoordt op gestelde vragen cfr. de open mailbrieven dd. 08/04 en 15/06/14.  Quid met contract (!) Lavera? Quid met dossier Vlarem? Quid met suggestie schepen om dossier door te sturen aan Leefmilieu?   Als openheid en communicatie betekenen …

Lees verder »

Share

Feb 03

Kermiskrant – open mailbrief

t.a.v. CBS   Geacht college,   Vandaag kregen de ingezetenen met de postbedeling een Kermiskrant met kortingsbonnetjes. Een stuk traditie en een goed initiatief op zich.   Deze keer, behoudens vergissing van mijnentwege, zoek ik echter tevergeefs naar een “V.U.” (noch de burgemeester, noch het CBS, noch een vereniging van foornijveraars wordt als dusdanig vermeld). …

Lees verder »

Share

Oudere berichten «

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..