«

»

Mrt 31

Geplande veiligheidscamera’s

Uiteraard verwijs ik vooreerst naar mijn vroegere tussenkomsten en uw dito antwoorden in het kader van de plaatsing van veiligheidscamera’s op de openbare weg en/of aan openbare gebouwen. Steeds heb ik hierbij een lans gebroken in verband met de eerbiediging van de privacy van de bewoners (in hun panden en op de openbare weg) en van de bezoekers (op bezoek in panden en/of op de openbare weg).

 Immers, toentertijd was er een terechte polemiek omtrent het feit dat bij bepaalde plaatsing van veiligheids-camera’s er tegelijkertijd sprake kon zijn inkijk in huizen en gebouwen. Het stadsbestuur heeft mij op dat ogenblik de garantie gegeven dat bij de plaatsing van camera’s met dit aspect zeker rekening zou worden gehouden. Tegelijkertijd wees ik het stadsbestuur op het gevaar dat óók op de openbare weg de privacy van diegene die zich op de openbare weg bevinden, wel degelijk zou kunnen worden geschonden.

 Thans opteert de gemeenteraad jaren na datum blijkbaar opnieuw voor het aanbrengen van een batterij veiligheidscamera’s waarbij er in eerste instantie sprake is van de Grote Markt en de Varkensmarkt. Het valt wel op dat er geen sprake meer is van bijkomende camera’s langsheen de her aan te leggen Hopmarkt.

 De behandeling van dit punt in de Aalsterse gemeenteraad leidde in tussentijd reeds tot hilarische toestanden, waarbij in openbare zitting zelfs weddenschappen omtrent het al of niet tijdig plaatsen van veiligheidscamera’s werden gesloten. De huidige voorman van de nieuwe lokale partij AAB wenst uiteraard vanuit programmatorisch standpunt niets liever dan dat er overal zoveel mogelijk veiligheidscamera’s zouden worden geplaatst, terwijl ondergetekende daar zeker geen voorstander van is.

 Ik herhaal dan ook bij deze open en bloot mijn verzoek aan het stadsbestuur om bij de opmaak van de offerte, de toewijzing ervan en in fine de effectieve plaatsing van veiligheidscamera’s telkens de nodige maatregelen te voorzien dat kwestieuze camera’s eerstens geen zichten in gebouwen kunnen nemen en tweedens de privacy van de mensen onder geen enkel beding moge schenden.

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..