«

»

Mrt 30

STADSBESTUUR ONDERZOEKT AANKOOP VAN HET PUPILLENCOMPLEX!”

En ook in het dossier van het nieuwe stadhuis, waar de huidige bestuursmeerderheid al jaren naar op zoek is, blijft de vaudeville maar voortduren. Dit is letterlijk en figuurlijk te gek om los te lopen. In de loop van 2005 werd dit complex door de Regie der Gebouwen van de Federale Overheid op de lijst van te verkopen openbare gebouwen geplaatst. 

Onmiddellijk heb ik het toenmalige stadsbestuur (CBS en gemeenteraad) gewezen op de enorme opportuniteit om dit onroerend goed, uitermate centraal gelegen en rechtstreeks palende aan het stadhuis en bijhorende parking, tegen een zeer gunstige prijs aan te kopen. Ik heb dan ook én als politicus én als wakkere burger destijds zeer tijdig de kat de bel aangebonden. Dit moge ten andere blijkbaar uit de aan onderhavige persmededeling gehechte bijlagen, waarvan de inhoud voor zichzelf spreekt.

Of het nu was voor de uitbreiding en renovatie van het bestaande stadhuiscomplex, dan wel voor een andere bestemming, feit was, is en blijft dat de stad Aalst een uitermate belangrijke en voor de bevolking lucratieve aankoop kon verrichten. Immers, de vooropgestelde aankoopprijs, rekening houdende met de contractuele zekerheid dat de Belgische Staat ook ná de aankoop nog gedurende jaren zware huurgelden aan de nieuwe eigenaar diende te betalen, zou zeker ondermaats en voordelig zijn geweest, hetgeen naderhand door de feiten werd bewezen.

Het stadsbestuur liet andermaal lukraak de kans voorbijgaan en liet het geschenk in handen van een speculant-aankoper die het ganse waardevolle complex (gebouwen en gronden) aldus kon en mocht aankopen tegen een prijs van slechts 7,8 miljoen euro, terwijl hij bij de aankoop de contractuele zekerheid kreeg dat de Belgische Staat hem nog minstens 4,5 miljoen euro voor drie jaren huur diende terug te betalen. Meer nog, toen stond reeds vast dat de verhuis van de federale administraties naar een nieuw complex zeker niet binnen de drie jaar na kwestieuze verkoop kon gebeuren, zodat de verhuurtermijn nogmaals met bijna drie jaar diende te worden verlengd, hetzij nogmaals inkomsten en bedrag van 4 à 5 miljoen euro. Als dit geen koopje is!

Het stadsbestuur heeft deze kans gewoon – de redenen hiertoe blijven blijkbaar strikt geheim – laten voorbijgaan, met alle gevolgen van dien. En nu, klap op de vuurpijl, komt rode schepen Casaer lukraak vertellen dat de stad het dossier van De Pupillen nog een kan wil geven. Meer nog, hij voegt er namens het CBS zelfs aan toe dat de vraagprijs van de koper-speculant tussen de 9 en 11 miljoen euro zou liggen. Een kleine rekensom : de makelaar koopt voor minder dan 8 miljoen, rijft achteraf meer uurgelden binnen als hij voor het pand heeft betaald en vraagt nu, amper enkele jaren later, miljoenen euro’s meer dan de toenmalige aankoopprijs.

En dit alles wil het stadsbestuur nu nog eens onderzoeken. Diezelfde schepen voegt er ook nog aan toe dat een stadhuis op het Pupillencomplex niet minder dan 90 miljoen euro zou bedragen. Het is anderzijds ook wel een fabeltje als schepen Casaer, voorstander van een stadhuis op de site De Post, voorhoudt dat dergelijke inplanting “slechts” 20 à 25 miljoen euro zou kosten. Geloof me vrij, dergelijke infrastructuur zal finaal minstens 50 miljoen euro kosten, zonder dan nog te spreken van de intresten, die blijkbaar over 38 jaar zouden worden gespreid.

De toenmalige burgemeester, Anny De Maght, heeft in de legislatuur 1984-1994 een uitzonderlijke mogelijkheid, namelijk de aankoop van de site Generale Bank langsheen de Kwalestrraat, gedwarsboomd en dit omwille van één reden, namelijk dat het dossier in het toenmalige schepen Bogaert werd aangebracht. Ok, gedane zaken nemen geen keer, maar de geschiedenis heeft ook haar rechten.

Het vorige stadsbestuur heeft dan in de legislatuur 2000-2006 op haar beurt een andere unieke kans aan haar laten voorbijgaan, namelijk de lucratieve aankoop mét winst van het huidige Pupillencomplex. Om dan verder ook nog te zwijgen van andere verkwanselde kansen, zoals bijvoorbeeld de niet-aankoop van de vroeger zetel van de Kredietbank, eveneens rechtstreeks palende aan het huidige stadhuiscomplex.

De vroede vaderen en moederen van de stad Aalst gaan zich eind april e.k. op de volgende gemeenteraad in hun wijsheid nog maar eens buigen over waar het nieuwe stadhuis van de stad Aalst zou moeten komen en niet in het minst tegen welke prijs, die per definitie door de belastingbetalende inwoners van de stad zal worden opgehoest. In elk geval, de stad Aalst heeft zelden model gestaan voor een beleid van de bonus pater familias, terwijl het in Aalst nu al sinds 1989 opeenvolgend een bona mater familias, hetgeen in de realiteit evenwel weinig verschil uitmaakt.

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..