«

»

Mrt 19

Open Mailbrief kabinetten

T.a.v. : CBS

 

Geachte leden van het CBS,

 

Het gonst her en der van de geruchten omtrent de afslankingsplannen inzake personeel, dewelke o.m. ook de lokale besturen dringend dienen op te stellen en uit te voeren.

 

Een aantal steden, zoals Mechelen, Turnhout enz.. hebben hierbij blijkbaar een voortrekkersrol, omdat zij gewoon via persbericht meedelen welke quotum ze nu reeds bij aanvang van de nieuwe legislatuur uit dienst willen zien gaan.

 

Aalst blijft gewoontegetrouw vrij vaag op de oppervlakte door ergens te verwijzen naar het zogenaamd niet vervangen van op pensioen gaande ambtenaren. Vooreerst is dit geen goed beleid, want te lineair gericht, zonder rekening te houden met de noden van de verschillende diensten waar ambtenaren met pensioen gaan.

 

Daarenboven houdt dergelijk “beleid” hoegenaamd geen rekening met de naoorlogse babyboom en de enorme stijging van het aantal gepensioneerden in de periode 2012-2016. Indien de Stad Aalst inderdaad geen enkele op pensioen gaande ambtenaar zou vervangen, dan vallen er zeker belangrijke hiaten in de dienstverlening van een aantal basisnoden.

 

Wetende dat de bruto uitgaven in gevolge de loondruk inderdaad moeilijk houdbaar is (was in 1989 59,2% en thans niet veel minder), dienen er zich inderdaad maatregelen op.  Nu vijf minuten politieke moed tonen, kan niet moeilijk zijn, aangezien het nieuwe bestuur pas is aangetreden en de electorale gevolgen van het beleid pas over zes jaren worden afgerekend.

 

Het is dan ook aangewezen dat het nieuwe stadsbestuur ter zake klare wijn schenkt en dit niet alleen naar de bevolking toe, maar ook in eerste instantie naar het eigen personeel toe. Onzekerheid is de slechtste motivator voor inzet en dit geldt zeker in een specifiek onderdeel van de maatschappij namelijk dat van de overheid en de betrokken ambtenaren.

 

Voormelde problematiek heb ik gekaderd in opgehangen aan het feit dat bijvoorbeeld de grootste partij van de meerderheid, namelijk de NV-A, bij aanvang van de legislatuur niet minder dan zes extra muros-kabinetsleden heeft aangetrokken en tewerkgesteld, zonder rekening te houden met de honderden bekwame ambtenaren die reeds in dienst zijn.

 

Aan de ene kant mensen laten afvloeien en/of gepensioneerden niet vervangen en aan de andere kant nieuwe mensen persoonsgebonden aantrekken, is noch een goed beleid, noch een goed signaal. Enige motivatie in het kader van de wet op de motiveringsplicht is dan ook zeker aangewezen. Vandaar :

 

1. Welk personeelsbeleid staat de nieuwe bestuursmeerderheid in de periode 2013-2018 voor?

 

2. Voorziet het beleid een numerieke afslanking van de kaders en, zo ja, dewelke en in welke diensten?

 

3. Beperkt het beleid zich tot het lineair niet vervangen van ambtenaren die met pensioen gaan?

 

4. Worden alle bestaande stadsdiensten als dusdanig behouden of wordt er ook, wat de diensten betreft, een aangepast beleid gevoerd?

 

5. Waarom werden omzeggens alle kabinetten van het CBS onmiddellijk nieuwe mensen van buitenaf aangeworven i.p.v. gebruik te maken van de vele reeds in dienst zijnde ambtenaren met jarenlange ervaring en dito netwerking?

 

6. Kortom, wat is het “echte” personeelsbeleid van het huidige stadsbestuur zonder dubbele agenda.

 

 

Uw antwoord binnen zeer redelijke termijn afwachtende, verblijf ik inmiddels met de meeste hoogachting en collegiale groeten,

 

 

André-Emile Bogaert

André-Emile Bogaert
Keizersplein 55
9300 Aalst

Tel :  053/21.61.59
Fax: 053/78.72.53
Gsm : 0475/63.23.33

ae.bogaert@telenet.be
www.aebogaert.be

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..