«

»

Mrt 19

Verliest de stad Aalst nodeloos om en bij de tien miljoen euro in geval van aankoop van het pupillencomplex?

Op 18/11/05 werd het gebouwencomplex Pupillen door de Regie
der Gebouwen openbaar aan een projectmakelaar verkocht tegen
de prijs van € 7.810.000. Met mijn voorafgaande brieven heb ik
in 2005 de stad Aalst er formeel voor gewaarschuwd dat, indien
het stadsbestuur dit belangrijke complex palende aan het huidige
stadhuis wou aankopen, het dit zeker tijdens die bewuste openbare
verkoop diende te doen ten einde zo weinig mogelijk openbare
geldmiddelen te verspelen.
De stad Aalst heeft dit (waarschijnlijk omdat het voorstel van een
Wakkere Burger kwam) bewust niet gedaan, nochtans zeer goed
wetende dat de Regie der Gebouwen nog jaren miljoenen euro’s
aan huurgelden voor het gebruik ervan diende te betalen (oorspronkelijk
geraamd tot 2009, maar finaal is het 2012 geworden,
wanneer alle federale diensten vanuit de Pupillen naar de nieuwbouw
aan de dr. André Sierensstraat werden overgebracht).
Dit betekent dat de projectmakelaar inmiddels reeds een pak miljoenen
euro’s meer aan huurgelden heeft opgestreken dan hij oorspronkelijk
in 2005 voor het complex had betaald.
En dan komt de klap op de vuurpijl : nu wil de stad Aalst blijkbaar
overgaan tot de aankoop van dit gebouwencomplex tegen
een vraagprijs van (zo blijkt) om en bij de tien miljoen euro.
Een kleine rekensom leert dat de stad Aalst in 2005 een aankoop
kon doen die haar tot en met 2012 een pak meer had opgebracht
dan de oorspronkelijk te betalen koopsom, terwijl ze nu droogweg
om en bij de tien miljoen euro aan belastinggelden moet spenderen
om hetzelfde gebouw te verwerven (waarvoor er zelfs nog
geen bestemming werd gevonden)!

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..