«

»

Okt 30

NIEUWE WIND IN AALST? Groot was echter de ontnuchtering! AALST VERDIENT ECHT BETER!

NIEUWE WIND IN AALST?
Vooreerst proficiat aan alle gekozenen des volks.
Op 14/10 kwam er inderdaad een kleine electorale
aardverschuiving en de verwachtingen van de kiezers
waren dan ook terecht hoog gespannen.
Groot was echter de ontnuchtering!
In plaats dat de overwinnaars en hun verliezende
coalitiegenoten zich onmiddellijk met de zeer grote
problemen en uitdagingen van onze stad en regio zouden
bezig houden, klonk er alleen cafégekrakeel omtrent
Vlaamse leeuwtjes op de straatnaamborden
met Aalsters wapenschild en omtrent een ex-VB-schepen
van (what’s in a name) Vlaamse Zaken!
Wanneer gaat onze stad eens politiek volwassen worden?
Wanneer gaat onze stad eens in de media als volwaardig
worden aanzien?
Gaat de bevolking opnieuw 6 jaar met ruziemakers worden
opgescheept?
AALST VERDIENT ECHT BETER!

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..