«

»

Okt 22

Oudstrijdersplein (open mailbrief)

T.a.v. CBS

 

Geacht college,

 

Aangezien het reeds de derde maal is dat ik hierop wordt aangesproken, terwijl ik hieromtrent reeds een brief mocht ontvangen, vind ik het dan ook nodig u als stadsbestuur  ter zake te vatten.

 

Blijkbaar wordt er sedert ruim een jaar stelselmatig geparkeerd op het verkeersvrije Oudstrijders-plein in het centrum van de stad en dit zowel door personenauto’s, als door bestelwagens. Hierbij gaat het niet alleen om stilstaan om uit te laten, maar om effectief parkeren (gedurende alle dagen van de week en zowel overdag als ’s nachts).

 

Hierdoor wordt de normale mobiliteit en de verkeersvrije doelstelling op dit plein bemoeilijkt; zo bv. in geval van brand e.a., aangezien dit plein hoegenaamd niet meer ingericht is om er op die manier te parkeren. Vraag is ten andere wie er ter zake de verantwoordelijkheid draagt?

 

De anti-parkeerpalen, die de toegang tot het plein verhinderen, staan steeds gewoon aan de kant (uitgetrokken) en staan aldus zelden op hun plaats. Sommigen beschouwen dit verkeersvrije plein als hun eigen privéparking. Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.

 

Er diende zelfs reeds een deel van de kapot gereden afwateringsroosters te worden vervangen; uitgevoerd door de stadsdiensten en dus ten koste van de begroting.

 

De lokale politie komt soms wel eens langs (al eens om te bekeuren, maar ook dikwijls om een praatje te slaan met de parkeerders). De politie komt evenwel doorgaans pas nadat ze door aangelanden van de gewraakte feiten op de hoogte werden gebracht, terwijl het probleem evenwel reeds lang gekend is. De politie treedt gewoon niet kordaat genoeg op, zodat het parkeren op het Oudstrijdersplein blijft voortduren.

 

Is het CBS van deze situatie op de hoogte? Zo neen, waarom niet? Zo ja, werden er ter zake reeds maatregelen genomen?

 

Hoogachtend.

 

 

AEB

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..