«

»

Nov 22

Werken Keizersplein – open mailbrief

Verzonden: vrijdag 22 november 2013 17:31
Aan: Algemene Administratie (Algemene Administratie)
Onderwerp: werken Keizersplein – open mailbrief
Urgentie: Hoog

 

Geacht college,

 

Het is uiteraard een goede zaak dat het stadsbestuur de geïnteresseerden via de website regelmatig een stand van zaken van de openbare aannemingswerken laat geworden. Zo gebeurt dit ook voor wat betreft de werken aan en om het Keizersplein te Aalst.

 

Spijtig genoeg komt de inhoud van deze berichtgeving niet steeds overeen met de realiteit der werken. Volgens uw laatste bericht ter zake werd het kruispunt Zonnestraat/Keizersplein/Korte Zoutstraat op 18/11 ll. geasfalteerd en werd dit kruispunt op 22/11 ll. voor het verkeer opengesteld.

 

Hiervan is evenwel niets te merken. Een deel van het kruispunt werd inderdaad op 20/11 ll. met een eerste laat geasfalteerd, maar op donderdag 21/11 ll. werd een deel van het asfalt rechts langsheen de onpare huisnummers opnieuw opengebroken, werd er opnieuw in de diepte gegraven en werden andermaal buizen bloot gelegd.

 

Uiteraard is er van een openstelling van bedoeld kruispunt op heden niets te merken. Vraag is of de betrokken aannemer andermaal (voor de derde maal dus) geconfronteerd werd met een probleem van het ondergronds kadaster (allerhande buizen en leidingen van diverse nutsvoorzieningen). De aangelanden komen mij dan (wakker en politiek bewust) allerhande vragen stellen, terwijl ik hen zelfs niet naar de inhoud van uw mededelingen via uw website kan verwijzen.

 

In dezelfde mededeling is er dan verder ook nog sprake van de opbraakwerken fase 2 die op 20/11 ll. van start zouden zijn gegaan. Hiervan is evenwel weinig te merken, behalve enkel schraapwerken van gras en kasseien in het midden van de warande.

 

Vandaar ook vraag ik u bij deze namens de bewoners van het plein en mezelf dringend en beleefd mij asap de juiste stand van de werken, van de vertragingen, van de meerwerken en dito kosten, van de onvoorziene bijkomende werken ingevolge onzichtbare gebreken, enz… te laten kennen.

 

AEB

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..