«

»

Feb 10

Prinsenverkiezing (deel II)

Vooreerst verwijs ik uiteraard dringend en formeel naar mijn vorige open brief/vraagstelling terzake dd. 09/02 ll. Natuurlijk had ik “per kerende” vanwege het stadsbestuur geen antwoord verwacht, aangezien er doorgaans zelfs nooit een antwoord komt. Tot mijn grote verbazing heeft het stadsbestuur wel de (gezonde of ongezonde?) reflex om mijn open brief naar een belanghebbende actor door te sturen in plaats van zelf een dienstig antwoord te formuleren.

Zodoende werd ik gisterenmorgen telefonisch uitvoerig gecontacteerd door de heer Van De Meersche van de NV Lavera, organisator van tal van Aalsterse evenementen, inbegrepen deze van de stad Aalst. Aldus kwam ik tijdens een lang telefonisch onderhoud één en ander belangrijk nieuws te weten dat de door mij gestelde problematiek (die er ook volgens mijn gesprekpartner inderdaad één is) deels in een totaal ander daglicht stelt.

Ik heb alle elementen op een rijtje gezet en genoteerd en zal deze op mijn beurt via een persnota aan de regionale pers ter kennis brengen en hiervan beleefdheidshalve ook kopie aan het stadsbestuur laten geworden.

Dé hamvraag in het kader van onderhavige brief is : Waarom stuurt het stadsbestuur “onmiddellijk na ontvangst” mijn open brief met vraagstelling door aan een belanghebbende actor (zonder mij hieromtrent te verwittigen) in plaats van mij een dienstig antwoord toe te sturen?

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..