«

»

Feb 08

Sanitair blok carnavalwerkhallen

Er zijn heel wat klachten omtrent de sanitaire voorzieningen in het sanitaire blok van de carnaval-werkhallen. Het is er ronduit smerig en onveilig. Er wordt blijkbaar nooit een deftige kuisbeurt verricht en er is weinig of geen sociale controle.

Navraag bij gebruikers van de hallen leert dat het sanitaire blok blijkbaar niet tot de uitbating en/of concessie van de kantine zou behoren, maar wel omdat de verantwoordelijkheid van de diensten van de stad Aalst zou vallen.

Indien dit inderdaad zo is, dan is de stad duidelijk ingebreke en dient zij per kerende haar bevoegde diensten opdracht te geven aldaar te zorgen voor onderhoud, aanvulling voorzieningen en veiligheid. Vandaar volgende vragen :

1.    Behoort het sanitaire blok inderdaad niet tot de kantine?

2.    Indien neen, is de stad dan terzake verantwoordelijk voor onderhoud en gebruik?

3.    Indien ja, waarom gebeurt dit dan niet?

4.    Op welke manier is het stadsbestuur zinnens hieraan te verhelpen?

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..