«

»

Feb 08

Prinsenverkiezing 2010

Om een lang verhaal kort te maken, ga ik zeker niet uitweiden over het aanslepende probleem van het gebrek aan een deftige evenementenhal. Het is al erg genoeg dat grote evenementen reeds jaar en dag moeten doorgaan in de vroegere opslagruimte voor bloemen en planten van een inmiddels failliete veiling.

Toch wil het stadsbestuur van de nood een deugd maken en evenementen zoals de prinsenverkiezing in deze onaangepaste accomodatie laten plaatsvinden. Ok, ik heb hier zeker ten dele begrip voor, alhoewel ik nog steeds niet begrijp waarom een bestuur een veel betere zaal (Keizershallen) met de grond gelijk maakt zonder over een andere locatie te beschikken.

In onderhavige brief gaat het echter meer over de inrichting van het evenement zelf. Blijkbaar werd dit andermaal gewoontegetrouw uitbesteed aan een rechtspersoon van Lavera, destijds opgericht door leden van het stadsbestuur (gemeenteraadslid en/of schepen) en nu nog steeds in hoofdzaak gerund  door een gemeenteraadslid van CD&V.

Deze firma, oorspronkelijk een vzw en thans een handelsvennootschap, krijgt van het stadsbestuur zo ongeveer het monopolie voor het inrichten van tal van evenementen zoals ijspiste, prinsenverkiezing en dies meer.

De getuigenissen omtrent de inrichting van de prinsenverkiezing 2010 zijn allesbehalve lovend of rooskleurig : zeer slechte opstelling geluidsinstallatie (vanaf de dranghekken konden de aanwezigen met moeite de micro verstaan), slechte organisatie voor binnen en buitengaan, slechts één toegangs-deur, een plaskaart aan niet minder dan € 3, enz…

Vooral dit laatste, hoe frivool ook , heeft bij de carnavalisten zeer terecht kwaad bloed gezet. Wie vraagt nu € 3 of meer dan 120 oude BEF om eens te gaan plassen. Dit werd door de organisatoren gemaskeerd met een zogenaamde plaskaart, wetende dat de meesten slechts één à twee maal naar de sanitaire voorzieningen begeven.

Ook het niet kunnen verstaan van toespraken en optredens kon echt niet door de beugel. Blijkbaar stonden de grote geluidsboxen zeer slecht opgesteld. Het slechts voorzien van één toegangsdeur zorgde voor heel wat ongemak en was zeker ook niet de veiligste manier van organiseren. Daarenboven is niet geweten welke andere deuren als nooduitgang dienden en in die functie waren ontsloten. Kortom :

1.    Wil de stad een evaluatie van de organisatie van dit evenement maken en de resultaten hiervan aan de gemeenteraad en de bevolking ter kennis brengen?

2.    Wil het stadsbestuur hieruit de nodige lessen trekken?

3.    Op welke wijze denkt het stadsbestuur aan dit euvel in de toekomst te verhelpen, wetende dat het doorknippen van een lint van een nieuwe evenementenhal zich tussen 2016 en 2020 situeert?

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..