«

»

Jan 17

Witten zebrapaden en aanverwante – open mailbrief

t.a.v. CBS

 

Geacht college,

 

Ik ga er van uit dat het gaat om een vast contract na bestek voor wat betreft het aanbrengen van de witte krijtlijnen op de openbare weg. Er is voor deze werken echter blijkbaar geen sprake van coördinatie, noch tussen de diensten, noch qua timing, noch qua controle.

 

Twee weken terug werden o.m. de zebrapaden van het Keizersplein aangebracht. Ik nodig u uit om te komen kijken. Reeds daags nadien kon iedereen zien dat dit ging misgaan. Nu zijn de zebrapaden nog met moeite te zien (alsof ze gewoon “gekald” werden). Thans zijn ze weer bezig om “fietsjes” te witten … Ook in de Korte Zoutstraat aan slagerij Jos werd er vandaag “gewit”. Ga gerust kijken : één dikke witte streep over de volle breedte van het wegdek (zo is alles direct uitgelopen en uitgereden).

 

Ga ook kijken (werk van vandaag) op de Sint Annabrug. Nooit gezien! Alles is gewoon wit, behalve datgene dat wit moet zijn. De ganse brug is één poedervlakte!

 

Worden die facturen zomaar betaald? Worden deze werken gecontroleerd? Gaat het om “erkende” vaklui? Hoe dikwijls moeten deze werken worden herhaald?

 

Doe eens de moeite om zelf controle uit te voeren. Het gaat immers om én belastinggeld én om verkeersveiligheid én om het zicht van de stad.

 

 

Met de meeste hoogachting.

André-Emile Bogaert

Immer Wakker

Keizersplein 55
9300 Aalst

Tel :  053/21.61.59
Fax: 053/78.72.53
Gsm : 0475/63.23.33

ae.bogaert@telenet.be
www.aebogaert.be

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..