«

»

Feb 02

CHIPKA

t.a.v. CBS

 

Geacht college,

 

samen met zoveel andere bewoners nam ik met interesse kennis van het nieuwe Stadsmagazine Chipka dat eindelijk het achterhaalde en oubollige Denderend Aalst moet vervangen en doen vergeten.

 

Vooreerst een pluim voor dit initiatief en het resultaat ervan dat er zeker mag zijn. Spijtig dat de plaatselijke persrelease ietwat overschaduwd werd door een veel minder goed initiatief met nationale persrelease, namelijk het op Facebook zetten van verkeersovertreders. Gelukkig werden deze beelden inmiddels reeds verwijderd, maar het kwaad was toen al geschied.

 

Ik ga er geredelijk van uit dat de burgemeester hier voorafgaandelijk van op de hoogte was en, meer nog, aan deze veiligheidsdienst de nodige toestemming verleende. Ik hoeverre het CBS, dat per definitie instaat voor het dagelijks algemeen beleid, hier eveneens van op de hoogte was, kan ik moeilijk inschatten. Dit alles zal later allicht blijken uit de vragen en/of interpellaties in de gemeenteraad.

 

Terug naar Chipka. Zoals gezegd, een treffer en dit qua formaat, qua lay-out, qua kleur en qua opzet. dat de burgemeester, zoals in ongeveer alles, zich hierin ook en vooral in the picture wil zetten, was te verwachten en is menselijk. Dat de andere leden van het CBS zo goed als ontbreken, is dan weer hun verantwoordelijkheid.

 

Wat ik echter niet kan begrijpen, noch goedkeuren en tevens een trendbreuk is, is het feit dat de burgemeester zich ook nog de verantwoordelijke uitgever noemt, terwijl het normaliter het CBS is dat hiervoor moet instaan en verantwoordelijk is. Misschien krijgen we hieromtrent ook later wat meer uitleg via vragen/interpellaties, tenzij het CBS nu de goedheid zou hebben mij eens binnen zeer redelijke termijn te antwoorden.

 

Hoogachtend.

 

A.E.BOGAERT

Immer Wakker!

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..