«

»

Feb 02

Parkeerverbod – open mailbrief

t.a.v. CBS

 

Geacht college,

 

 

Samen met de andere bewoners van Keizerspleinen aanpalende straten tot Pontstraat ontving ik vandaag uw rondschrijven dd. 27/01 ll. i.v.m. het door u ingestelde parkeerverbod vanaf 15/02 t/m 18/02 e.k. n.a.v. Carnaval 2015.

 

Zowel de duurtijd als de zone van het verbod werden substantieel uitgebreid. Weet dat hierbij heel wat bewoners met hun voertuigen betrokken zijn. Vraag is dan ook waar deze zich gedurende die 4 volle dagen moeten parkeren.

 

Vroeger was er een begrijpelijk parkeerverbod ingevolge de omloop van de cavalcades door het centrum. Daarbuiten mocht er dan weer wel geparkeerd worden. Nu geldt de facto een totaalverbod vanaf zaterdagavond 14/02 tot donderdagmorgen 19/02! Zelfs de dag na de periode van Carnaval (de woensdag) mag er niet geparkeerd worden (zonder opgave van uren en dus tot middernacht 19/02).

 

Waarom deze uitbreiding van de zone? Idem dito van de periode? Worden er parkeeralternatieven voorzien voor de bewoners die omzeggens allemaal een bewonerskaart hebben? Kunnen ze terecht in de stadsparkings? Mogen ze met hun bewonerskaart gratis parkeren buiten de verboden zone? Kunnen zij hun eigendom bereiken (voor het ophalen of afzetten van personen of goederen) zonder er te parkeren?

 

Graag een dienstig antwoord op deze vragen (mede namens heel wat andere bewoners, handelaars, bezoekers), waarvoor dank.

 

 

Hoogachtend.

 

A.E.BOGAERT

Immer Wakker!

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..