«

»

Feb 03

Kermiskrant – open mailbrief

t.a.v. CBS

 

Geacht college,

 

Vandaag kregen de ingezetenen met de postbedeling een Kermiskrant met kortingsbonnetjes. Een stuk traditie en een goed initiatief op zich.

 

Deze keer, behoudens vergissing van mijnentwege, zoek ik echter tevergeefs naar een “V.U.” (noch de burgemeester, noch het CBS, noch een vereniging van foornijveraars wordt als dusdanig vermeld). Waarom voor Chipka e.a. wel en voor deze uitgave niet?

 

Verschillende omwonenden spraken me met open mond aan over de “reuzenattracties” op de Hopmarkt (kant King’s, Wil-Friet, e.a.). Blijkbaar zijn deze attracties, andermaal behoudens vergissing van mijnentwege, en stoemelings later aan de foor toegevoegd, want ik vind ze niet terug bij de 12 in voormelde krant op blz. 2 aangemelde attracties en kramen (noch genummerd, noch op plan). Graag enige uitleg ter zake.

 

Ik heb hoegenaamd geen probleem met deze attracties op zich, alhoewel aldaar zeker over de veiligheid zal moeten worden gewaakt, maar wel met het feit dat ze niet in uw krantje figureren.

 

Hoogachtend.

 

A.E.BOGAERT

Immer Wakker!

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..