«

»

Feb 03

Radic”Aalst”

t.a.v. CBS

 

Geacht college,

 

Waarom moet onze stad Aalst zich in de media altijd op zijn smalst tonen? “Chapeau” voor het VTI, de betrokken Aalsterse school, om open en eerlijk de hand in eigen boezem te steken en aan leerlingen en ouders verontschuldigingen aan te bieden. Facebook is nog steeds geen verplichte leerstof of deel van de eindtermen. Wat “men” (schooldirecties incluis) er op vindt, behoort tot de private levenssfeer die iemand wil meedelen.

 

Volledig akkoord dat bepaalde aanwijzingen, die mogelijk kunnen wijzen op (wettelijk verboden) radicalisme bij jongeren, aandacht verdienen. Maar jongeren zijn hoegenaamd niet gediend met “schandpaalpraktijken”; integendeel. De betrokken onderwijsinstelling heeft dit vlug begrepen en de juiste berichtgeving verspreid.

 

Dit steekt echter schril af tegen de houding van het stadsbestuur bij monde van de burgemeester die in het middagnieuws op prime time alles kwam vergoelijken; meer nog, kwam zeggen dat er in die zin afspraken zijn tussen de Aalsterse scholen en hogescholen, hetgeen blijkbaar niet zo is. Er kunnen/mogen/zijn geen afspraken om over te gaan tot mediatisering van mogelijke problemen bij jongeren wat zogenaamde radicalisering betreft.

 

Hoogachtend.

 

A.E.BOGAERT

Immer WAkker!

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..