«

Okt 13

Open mailbrieven aan CBS zonder respons

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2016 16:53
Aan: ‘Bestuursondersteuning’
Onderwerp: Open mailbrieven aan CBS zonder respons

bijlage: scan0004

t.a.v. CBS

 

Geachte leden van het CBS,

 

Dat u, ondanks de honderden ambtenaren en tientallen diensten te weinig middelen hebt om brieven van uw onderdanen te lezen, laat staan te behandelen en zeker te beantwoorden, moet ik wel afleiden uit het onbeantwoord blijven van de briefwisseling (niet alleen van mij!) van de burgers, wakker of niet. Dat het belangrijker is een intergemeentelijke antiterreur-taskforce op te richten of linten door te knippen, kan ik wel begrijpen, maar toch.

 

Andermaal stuur ik u dan ook, nog steeds beleefd en geacht, kopie op van de lijst van zonder antwoord of reactie gebleven schriftelijke tussenkomsten van uw nederige dienaar. Dat er in 2016 omzeggens geen waren, heeft alles te maken met het feit dat antwoorden toch uitblijven.

 

Vooral de situatie i.v.m. de parkeerproblematiek op en rond het Keizersplein (zie mail van oktober vorig jaar!) blijft voor de pleinbewoners en -bezoekers onopgelost. Het zogezegde redmiddel, nl. de ondergrondse parking, heeft voor 100% averechts gewerkt. Wie vroeger bovengronds plaats zocht en vond op de Hopmarkt, rijdt nu slechts in allerlaatste instantie (als ’t niet anders kan) de ondergrondse parking binnen. Eerst wordt gezocht op het Keizersplein en vervolgens in de aanpalende straten (Arbeidstraat, Bert Van Hoorickstraat, Vlaanderenstraat, Vrijheidstraat,…).

 

Kom gerust eens kijken : alle dagen is er o.m. op het Keizersplein geen enkele parkeerplaats te vinden (ten ware men 10 maal en meer rond de warande rijdt, maar dat is toch niet de bedoeling). Vanaf 18.30 tot middernacht kunnen de bewoners gewoon nergens parkeren (behalve in overtreding en i.p.v. enig begrip te tonen, wordt er rijkelijk met boetes gestrooid). Tot wat dient dan een te betalen bewonerskaart?

 

Komt daar nog bij dat het stadsbestuur (nergens in Aalst overigens) niets wil/kan/mag doen aan de vele sierpoorten met parkeerverbod. Het gaat zelfs zo ver dat de stad op haar kosten verbodstekens op de bestrating laat aanbrengen met zijdelingse tekst “uitrit vrijhouden”, terwijl er in vele gevallen gewoon niet kan in- of uitgereden worden. Komt daarbij dat er op vele poorten (echte of fake) na verloop van tijd tot wel 6 bijkomende nummerplaten worden aangebracht. Zo maakt men twee soorten parkeerbewoners.

 

Komt daar dan nog eens bij dat blijkbaar niemand weet of de bewoners van een poort (echt of fake) zelf steeds vrijelijk voor hun poort mogen parkeren, dan wel of deze plek moet worden voorgehouden voor het in- en uitrijden van de autobergplaats (als deze er al is). eenzelfde rechtsonzekerheid is er langsheen de lanen van de kleine ring (gewestwegen), waar omzeggens iedereen (zonder vergunning) zomaar de vroegere voortuinstroken verhard tot parkeerplaatsen (met bijhorend parkeerverbodsteken), terwijl de belijning van de Vlaamse administratie doorlopend is en dus zijdelings parkeren toelaat. Wordt het nu niet eens tijd om deze voor de bewoners zeer hinderlijke problemen op te lossen (of minstens beleidsmatig daartoe een poging te ondernemen)?

 

Met achtensvolle groeten.

 

A.E.BOGAERT

Ouder, maar even wakker

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..