«

»

Dec 22

Hoe scoorde Aalst in het Winkelrapport?

HOE SCOORDE DE  FIERE  KEIZERLIJKE STEDE AALST IN HET WINKELRAPPORT

Niet fameus

Scoorden de Aalsterse shoppers vrij goed tot goed, dan scoorde het stadsbestuur van Aalst andermaal ondermaats. Aalst is nochtans na Gent de tweede belangrijkste shoppingstad van Oost-Vlaanderen.

Aalst heeft als shoppingstad nochtans een zeer sterk potentieel en trekt heel wat kooplustigen uit de wijde omgeving aan. Daarenboven koopt niet minder dan 88,5% van de Aalstenaars in eigen stad. Nergens zijn consumenten blijkbaar zo trouw aan hun stad als de Aalstenaars.

Het slechte parkeerbeleid en het verouderde straatbeeld vergallen evenwel het winkelplezier. In vergelijking met de andere centrumsteden oogt het centrum van Aalst spijtig genoeg niet meer zo fraai. Daarenboven is dit centrum moeilijk bereikbaar geworden en vinden de autobestuurders omzeggens geen nuttige parkeerplaatsen.

Enkele lukrake uitspraken van winkelende bezoekers : “Aalst is duur” – “Boeiend maar ongezellig” – “Men geraakt er z’n wagen niet kwijt” – “Vroeger was het gezelliger” – “Pleinen zonder charme” – “Gelukkiglijk steeds veel volk” – “Moeilijk bereikbaar”, …

Top of flop?

Voor de Aalstenaars en de bezoekers top!

Voor het stadsbestuur flop!
(De inhaalbeweging komt rijkelijk laat, oplossingen voor parkeerprobleem zijn er pas op lange termijn en de ingrepen zijn andermaal nefast voor de mobiliteit.)

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..