«

»

Dec 24

Aktueel Denderstreek

GEVANGENISDUEL

DENDERMONDE : 1  –  AALST : 0

OP 17/08/09 STUURDE DE WAKKERE BURGER EEN OPEN BRIEF MET VRAAGSTELLINGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN BETREFFENDE DIVERSE BELEIDSPUNTEN :

Speelstraten (onbenut) – Wallenring (onaangepast) – Kunstwerk Roland Monteyne (verdwenen) – nasleep stoomdossier (verzakkingen) – parking keizershallen (toegankelijkheid) – centrale gevangenis (standpunt) – integratie (toevloed afro-inwijkelingen)

HEBT U REEDS ANTWOORD GEHAD, DAN HEB IK REEDS ANTWOORD GEHAD : NEEN DUS!

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..