«

»

Dec 08

Aktueel regio Dender

HOE SCOORDE DE  FIERE  KEIZERLIJKE STEDE AALST IN HET MEDIARAPPORT?

Desastreus

De burgemeester van Aalst scoorde op haar rapport 4,8/10 of de voorlaatste van de grote klas (306/307!)

Het gemeentebestuur van Aalst scoorde op zijn rapport 5,3/10 of ook al bij de laatsten van de grote klas!

Top of flop?

Commentaar overbodig
(maar ja, naar ‘t schijnt waren het weer de “vorige” en “wij” die fout zijn)

Share

Geef een reactie

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..